Några bilder på murar

Murhörn ???Råkilad ????Stenarbete ????Rasrisk ???