Länkar

Här listar vi länkar till några intressanta webbsidor med information om trädgård, kyrkogård och gröna yrken.

Information om trädgård och odling


Tidningen Utemiljö
Läsning för dig som är intresserad av grön utemiljö.

Odla med P1
Webbsidor tillhörande P1:s "odlarskola". Intressanta tips, veckans växt och möjlighet att lyssna på äldre program.

 


 

Yrkesinformation

gronajobb.se
Information om yrken och hur det är att jobba inom den gröna näringen. Innehåller även en sammanställning av aktuella platsannonser.

 


 

Utbildning

SLU-Sveriges Lantbruksuniversitet
Information om utbildning och forskning.

Movium www.movium.slu.se

Utbildningar inom trädgårdsanläggning

 


 

Organisationer

Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitte (TCYK)

Trädgårdsanlaggarna i Sverige  STAF
Trädgårdanläggarna i Sverige STAF ett rikstäckande förbund men på några platser i landet finns så kallade lokalföreningar som arbetar med det lokala medlemsarbetet, STAF Stockholm, STAF Skåne, STAF Norr och STAF Västra.

Föreningen för besiktningsmän utemiljö (BEUM)

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK)
FSK är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgift är att verka för en god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsverksamheten.

Riksförbundet Svensk Trädgård
Riksförbundet Svensk Trädgård är en rikstäckande medlemsorganisation som har till syfte att främja trädgårdsintresse, kunskap om trädgård, gemenskap kring ämnet trädgård.

Fritidsodlingens riksorganisation (FOR)
Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) är en samarbetsorganisation för fritidsodlarnas organisationer i Sverige. Fritidsodlare är alla som odlar i sin trädgård, på koloniområde eller liknande och även hobbyodlare av krukväxter.