Besiktning

Göran Andersson är besiktningsman av utemiljö

  • Naturstensarbeten

  • Trädgårdsanläggningar

  • Pågående arbete

Iduns Park Malmö

Fågel Fenix park Bromölla

Hästbergs kyrkogårdsmur Falun


 

  • Lekplatser

    Göran Andersson har gått uppdateringen av reglerna som kom 2008.

    Kusintyg :

    lekstandard.pdf

                                     Gungställning

 

  • Dammar 

                                    Damm

  • Grönatak

                                    Sedumtak

 

  • Nätstaket

                                    Nätstaket

  • Trädgårdsskötsel
  • Beskärning