Besiktning

Göran Andersson är besiktningsman av utemiljö

  • Naturstensarbeten

  • Trädgårdsanläggningar

  • Skötsel utemiljö
  • Lekplatser

                                     Gungställning

 

  • Dammar 

                                    Damm

  • Grönatak

                                    Sedumtak

 

  • Nätstaket

                                    Nätstaket

  • Beskärning